ЗА СЕМИНАРА

Практически семинар „ПРОЕКТИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ С MICRO:BIT“ е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти, които преподават учебните предмети компютърно моделиране, информатика и информационни технологии.

ЛЕКТОРИ

Основна цел на семинара е да отговори на потребностите на участниците и да допринесе за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем. Нашите лектори са от системата на образованието – действащи учители с богат опит и доказани практици. По време на семинара теорията ще бъде сведена до минимум, за сметка на практиката – решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

Ангел Ангелов

СУ "С. Доброплодни", Шумен


Величка Дафчева

ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово


Галина Момчева

ВСУ "Черноризец Храбър"


Стоянка Петкова

СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора


РЕГИСТРАЦИЯ

Очаквайте скоро регистрацията за семинара да е отворена. Може да се абонирате и ние ще ви изпратим специална покана.