МАТЕРИАЛИ

Micro:bit
визуализиране на текст

Micro:bit
как да програмираме

Micro:bit
серво управление

Micro:bit
забавно програмиране

Micro:bit
робот - червей

МОМЕНТИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КОЛЕГИ