За micro:bit


Какво е micro:bit и как работи?

Micro:bit е миникомпютър с размерите на половин кредитна карта, който е проектиран и предназначен да подпомогне децата в първите им стъпки в програмирането.

Подходящ е за часовете по Компютърно моделиране. Притежава множество вградени сензори, които да направят програмирането интересно, но и да подпомогнат и провокират изследователски проекти и по други учебни предмети.


Учителите може да използват този комплект в часове по всички предмети, обвързвайки ги с две любими за учениците дейности – игра и експериментиране.

КОНФИГУРИРАНЕ

Инсталиране и свързване с компютър
 • Свържете micro:bit към компютър
 • Свържете mini USB накрайника на свързващия кабел към micro:bit, а другия (стандартен USB)- към компютъра. Power диодът до mini USB конектора на micro:bit ще светне в жълто, което означава, че устройството е свързано успешно. Micro:bit ще бъде разпознат от компютъра като USB памет и ще се покаже във вашия файлов мениджър с името MICROBIT.
 • Изпробвайте
 • Свалете файла heart.hex . Чрез Drag and Drop го прехвърлете в micro:bit. Power диодът на гърба ще започне да присветва за около 30 секунди докато се "зарежда" програмата в паметта на micro:bit. Изчакайте power диода да спре да мига. Това е индикация, че програмата се е заредила. На екранът ще се появи сърце. Ето, че програмирахте устройството успешно.
 • Свържете Micro:bit към захранване с батерии
 • Поставете две ААА батерии в кутийката и затворете. Свържете JST конектора към гнездото на Micro:bit. Свалете файла heart.hex. Чрез Drag and Drop го прехвърлете в micro:bit. Извадете mini USB накрайника от micro:bit. Изображението на сърце на екрана показва, че устройството вече се захранва от батериите, а не от компютър.
 • Тествайте
 • Свържете micro:bit към компютъра. Изтеглете файл buttons.hex. Прехвърлете го на устройството. Натиснете бутон А, а после бутон В. На екрана на съответно ще се „изпише“ кой от двата бутона е натиснат. Устройството притежава и жироскоп, магнитометър, температурен сензор, светлинен сензор.

ИЗТЕГЛИ

Сега можете да програмирате micro:bit и през мобилно устройство.
download-google-play
download-app-store

КОНФИГУРИРАНЕ

Инсталиране и свързване с мобилно устройство
 • Свържете micro:bit към Android или iOS устройство
 • Свържете micro:bit към захранването с батерии. Изтеглете от магазина на мобилното устройство приложението на Samsung - micro:bit. Включете Bluetooth на мобилното устройство и стартирайте приложението. Изберете опцията Connect. След това Pair a new micro:bit.
 • Pair / Съединяване
 • За да бъде разпознат micro:bit от мобилното устройство трябва да бъде включен в режим „Pairing“. Натиснете едновременно бутоните А и В и Reset бутона на гърба на micro:bit. Задръжте докато се покаже надписът „Piring mode!“ . В този режим Bluetooth антената на micro:bit се включва и той става видим за мобилното устройство.
 • Пресъздаване на модел
 • Следващата стъпка при свързване с мобилното устройство е въвеждането на уникален модел, който идентифицира micro:bit. Този модел трябва да пресъздадете в приложението. Всеки от активните диоди на micro:bit трябва да се отбележи правилно в матрицата на приложението.
 • Удостоверяване чрез ПИН код
 • Последният етап е въвеждане на шестцифрен ПИН код в приложението. Той се показва на екрана на micro:bit след натискане на бутон А. Micro:bit вече е свъзан успешно. Приложението „запомня“ свързалия се с него micro:bit и не е нужно да се преминава през цялата процедура следващия път.

ТЕСТВАНЕ

Проверка на устройството и правилната му свързаност.
App - 1
App - 2

ПРОГРАМИРАНЕ С MICRO:BIT

On-linе и off-line редактори за работа по всяко време
Editors-offline
Editors-online
 • Off-line редактор

 • Micro:bit може да бъде програмиран за управление движението на герой с помощта на акселерометъра, да се извършват действия като скок или стрелба с натискане на бутон, да се добавят анимации и движещ се текст на екрана на micro:bit при събития в играта. Възможно е да се добави взаимодействие и с други устройства, които са свързани с micro:bit през пиновете.


 • Свързване

 • • Свържете micro:bit към компютър чрез USB кабел. Инсталирайте драйверът за mbed сериен порт.

  • Стартирайте Kodu (версия 1.4.84.0 или по-нова). Визуалната среда ще открие вашия micro:bit и ще разреши опциите за програмиране с него.

  www.kodugamelab.com
 • On-line редактор

 • Microsoft MakeCode е програмна среда, създадена да подпомага началните стъпки в програмирането на децата. Средата предоставя възможност за блоково програмиране, наподобяващо Blockly и Scratch, като е добавена възможност за преход към програмиране с Java Script. Наличен е симулатор, кадето ученикът може да тества кода преди да го инсталира на своя micro:bit. След като процесът на програмиране приключи, е необходимо готовият код да се компилира и пренесе на устройството. Готовата програма се сваля на компютъра и се зарежда в micro:bit.


 • Начин на стартиране

 • • Свържете micro:bit към компютър чрез USB кабел. Той ще бъде разпознат от компютъра и ще се покаже във файловия мениджър с името MICROBIT.

  www.makecode.com

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Съвети за решаване на технически проблеми при работа с micro:bit
1Свързал съм micro:bit към компютъра и Power диодът свети в жълто, но не мога да прехвърля код на него.
• Някои USB кабели предоставят възможност само за захранване и не предоставят възможност за пренос на данни. Сменете използвания кабел с подходящ -например USB кабел за смартфон или цифров фотоапарат и опитайте отново.

• При някои по-стари компютри може да отнеме няколко секунди за да се разпознае MICROBIT устройството и да се регистрира при първото включване в нов USB порт. Изчакайте за около 20 секунди и вижте, дали устройството е разпознато от вашия файлов мениджър.
2Моят micro:bit е свързан с компютър, но не се показва във файловия мениджър с името MICROBIT
• Възможно е при включване на USB кабела към кампютъра да сте задържали натиснат reset бутона на micro:bit. Така сте го включили в режим на поддръжка. Изключете USB кабела и да го свържете отново. Устройството ще се показва като MICROBIT.
3Какво захранване е най-подходящо за micro:bit?
• Когато micro:bit е свързан към вашия компютър с USB кабел, той не се нуждае от друг източник на захранване. Когато micro:bit не е свързан към вашия компютър, вие ще трябва да го свържете към 2 х ААА 1.5 V батерии за захранване.

• Моля не включите вашия micro:bit директно в контакта или в портативно зарядно. Тяхното захранващо напрежение е по-силно от това, с което micro:bit може да се справи.